خانه>موسوی تاکامی در سومین جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، مطرح کرد: بیش از 120 هکتار از معادن به انفال بازگشت.
تاریخ بروزرسانی: 28 مهر 1398

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، سومین جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با حضور مدیرکل و اعضای شورای اداری در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها به ارائه و گزارش آمار عملکرد درآمدی و حفاظتی، گشت و مراقبت حوزه استحفاظی خود پرداخته و همچنین معاونین و برخی از روسای ادارات ستادی نیز در خصوص پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی اجرای احکام صادره، مستند سازی طرح های انجام شده، سامانه سیماب، همکاری در اجرای نظارت و ارزشیابی و سایر مسائل، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.

 در ادامه سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی ، ابتدا با اهدا  لوح سپاس از جناب سرهنگ خورشیدی فرمانده یگان حفاظت اداره کل و مجموعه تحت امرشان، در خصوص مبارزه با قاچاق چوب وحفاظت از عرصه های ملی و جلوگیری از تخریب و تجاوز تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

موسوی تاکامی افزود: حفظ انفال و منابع طبیعی باید در اولویت اول همه ما باشد ما هیچ کاری مهم تر از حفاظت از عرصه ها منابع ملی و دولتی نداریم و حتی اگر هزار کار داشته باشیم، اولویت اصلی ما باید حفاظت باشد. بحث حفاظت از انفال در سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری علاوه بر وظیفه قانونی یک تکلیف شرعی است و باید به این موضوع توجه شود.

ایشان اضافه کرد: سیاست هایی که از سوی سازمان متبوع و این اداره کل در خصوص مسائل حفاظتی اتخاذ گردید باید توسط یگان حفاظت مورد پایش قرار گیرد تا وضعیت نسبت به گذشته بهتر شود.البته در طی دو ماه اخیر اقدامات بسیار خوبی نسبت به گشت و مراقبت عرصه ها و جلوگیری از قاچاق چوب و برخورد با متجاوزان و سوداگران چوب صورت گرفته که منتج به دستگیری برخی از قاچاقچیان حرفه ای و مجازات آنان توسط دستگاه قضایی شد.لذا حفاظت وظیفه اصلی همه ماست و باید با جدیت و به درستی انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، تصریح کرد: نقاط آسیب پذیر قاچاق چوب و محمولات جنگلی، تجاوز و .. باید شناسایی شود.مناطقی که شرایط بسیار حاد دارند باید به درستی شناسایی و کنترل گردد.نقاط آسیب پذیر در قالب نقشه و به صورت نقطه ای تعیین و شناسایی و به آن توجه و رسیدگی شود.

موسوی بیان کرد: بحث زراعت چوب که پروژه اقتصاد مقاومتی است باید بستر آن با جدیت بیشترتوسط ادارات شهرستان  فراهم و آمار آن هر هفته به اداره کل اعلام گردد

این مقام مسئول منابع طبیعی مازندران- ساری با بیان این مطلب که با امضای خود حتی یک وجب معدن به کسی نداده و یا حتی با تصمیمات ما، معدنی به کسی سپرده نشده است، گفت: با تلاش صادقانه ی همکاران، بیش از 120 هکتار از معادن به انفال بازگشت که این موضوع در طول تاریخ منابع طبیعی بی سابقه بوده است.

ایشان در ادامه گفت: جلسه کمیته درآمد استان هر دو هفته یک بار به صورت مستمر ادامه پیدا کند و گزارشات درآمدی شهرستان ها نیز هر هفته به اداره کل ارسال شود تا بدانیم که هر شهرستان برای درآمد چه اقداماتی داشته است و بتوانیم گزارشات مربوطه را به مراجع ذیربط انعکاس دهیم.

در خاتمه مهندس موسوی تاکامی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ساری ضمن تاکید به این نکته که اهمیت حفاظت از آب و خاک کشور بر کسی پوشیده نیست با توجه به سیلاب های مخرب سال جاری و بروز خسارت مالی و هدر رفتن منابع آب و خاک حاصلخیز کشاورزی می گردد لذا اجرای پروژه های آبخیزداری (عملیات بیولوژیکی و مکانیکی ) تاثیر به سزایی در کاهش خسارات دارد و لزوم هماهنگی در حوزه های آبخیز به منظور ایجاد توسعه پایدار امری اجتناب ناپذیر می باشد که در سال جاری اجرای به موقع پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی به صورت جدی در شهرستان ها پیگیری شود تا قبل از فصل سرما و یخبندان پروژه ها تکمیل گردد.

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

نظرات