خانه>معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: انجام عملیات محلول پاشی آفت شب پره شمشاد در منطقه سنگده ساری
تاریخ بروزرسانی: 15 مهر 1398

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: انجام عملیات محلول پاشی آفت شب پره شمشاد در منطقه سنگده ساری

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، فتح ا... غفاری چراتی معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: رویشگاه شمشاد منطقه سنگده شهرستان ساری به وسعت بیش از 40 هکتار می باشد که با توجه به آلودگی رویشگاه های شمشاد به آفت شب پره شمشاد و خسارت شدید آن به این گونه نادر و همیشه سبز جنگل های شمال کشور، این اداره کل به منظور حفظ و حراست از رویشگاه سبز آلوده سنگده از خسارت آفت مذکور و حفظ منطقه به عنوان ذخیره گاه شمشاد جهت تهیه بذر، نهال و قلمه و به منظور کنترل آفت شب پره شمشاد با شرکت تاک گیاه گستر قرارداد منعقد کرده و از تاریخ 24/12/97 تا تاریخ 15/7/98 سه مرحله عملیات محلول پاشی با ترکیب کم خطر( روی اگرو) انجام داده است.

غفاری چراتی بیان کرد: خوشبختانه نتایج محلول پاشی بسیار رضایت بخش بوده که ان شاا... با استمرار عملیات محلول پاشی جمعیت آفات را کنترل و عرصه رویشگاه های شمشاد را حفظ و حراست نماییم.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

 

نظرات