خانه>موسوی تاکامی مطرح کرد: در صورت انتقال آب دریای خزر، بخش اعظمی از جنگل‌های هیرکانی از بین می‌رود
تاریخ بروزرسانی: 21 مهر 1398
موسوی تاکامی مطرح کرد: در صورت انتقال آب دریای خزر، بخش اعظمی از جنگل‌های هیرکانی از بین می‌رودبه گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری،در خصوص انتقال آب دریای خزر به بخش کویر مرکزی ایران گفت: اگر این کار با مسیر پیشنهادی انجام شود بخش اعظمی از منطقه جنگلی مازندران از بین می‌رود و این برای ما خسارتی جبران‌ناپذیر است.
مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در خصوص انتقال آب دریای خزر به بخش کویر مرکزی ایران خاطرنشان کرد: اگر این کار با مسیر پیشنهادی انجام شود بخش اعظمی از منطقه جنگلی مازندران از بین می‌رود و این برای ما خسارتی جبران‌ناپذیر است.
موسوی تاکامی تصریح کرد: کمیته فنی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با بازدیدهای میدانی و کارشناسی، مخالفت خود را به شکل مکتوب و در 9 بند به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام و صراحتاً مخالفت خود را با نابودی جنگل‌ها بیان کرده است.
موسوی همچنین گفت: در نامه استعلامی سازمان حفاظت محیط زیست، کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، بارها بر تخریب جنگل‌ها تاکید کرده و یادآور شده است با توجه به اینکه در برخی نقاط، مسیر انتقال لوله آب بیشتر از 11 کیلومتر از حاشیه جاده جنگلی عبور می‌کند سطح زیادی از پوشش جنگلی نابود می‌شود.
 
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

 

نظرات